Κριτική

Πραγματογνωμοσύνη Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου (Αρ.πρωτ.1313/14-11-1983)

Mετά από πραγματογνωμοσύνη της υπηρεσίας μας , σας πληροφορούμε ότι το καράβι που εξετάστηκε είναι χειροποίητο και έχει καλλιτεχνική αξία.