Κριτική

Δουλγερίδης Μιχαήλ

Φίλτατε Δημήτρη ,
Η δουλειά σου είναι ένα κομμάτι από το είναι σου και την αγαπάτε τόσο που αληθινά είστε αξιοθαύμαστος. Όσο αφορά την ξυλογλυπτική σας , ειλικρινά είστε πραγματικό καλλιτεχνικό ταλέντο με μεγάλες και βαθιές ευαισθησίες . Μπράβο! Με τα ωραιότερα φιλικά συναισθήματα.